Disclaimer și Imprint

Toate declaraţiile, descrierile şi studiile prezentate aici sunt numai pentru informaţiile dumneavoastră personale. În măsura în care este posibil, Hüttenes-Albertus încearcă să furnizeze informaţii exacte, complete şi actuale în paginile sale de internet. Acestea sunt adunate și prezentate cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu există o responsabilitate fermă sau o garanție integrală pentru oportunitatea, exactitatea sau caracterul complet al informaţiilor furnizate pe acestă pagină de internet. Astfel, Hüttenes-Albertus nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice posibile daune care ar decurge direct sau indirect din conținutul indicat, acest lucru fiind în mod expres nepermis. Cititorul trebuie să fie pregătit să se aştepte în orice moment la modificări neanunţate sau la completări ale informaţiilor prezentate aici. Acelaşi lucru se aplică la toate linkurile directe sau indirecte la alte site-uri, şi pentru link-urile existente către acest site, din website-uri ale terţilor. Hüttenes-Albertus nu este responsabilă pentru conţinutul unor terțe pagini de internet, ce sunt conectate prin link-uri la site-ul său, în special atunci când se efectuează modificări în acele pagini de internet, după ce link-urile către Hüttenes-Albertus au fost stabilite. Informaţiile sunt obligatorii pentru Hüttenes-Albertus numai dacă au fost confirmate prin fax sau printr-un mesaj scris, transmis prin intermediul serviciului poştal. Link-urile unor pagini individuale de internet la acest site, sunt permise numai ca urmare a unei aprobari prealabile acordate in scris de către Hüttenes-Albertus.

 

Dreptul de a utiliza conţinutul paginilor de internet - Copyright

 

Aceste pagini de internet sunt supuse drepturilor de autor referitoare la autor, mărci şi practicile competitive. Reproducerea, circulaţia, depozitarea - în vederea de a accesa (pentru a regăsi), sau oferirea de acces online (includerea în alte site-uri) ale paginilor noastre web, structura de pagini web, conţinutul lor (texte, imagini, programe), în totalitate sau partial, în formă nemodificată sau modificată, sunt permise numai ca urmare a unei aprobări prealabile acordate în scris de către Hüttenes-Albertus.

 

Informatii de Siguranţă

 

Toate informaţiile descarcate (download-urile) oferite pe aceste pagini au fost testate cu mijloace anti-virus curente. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă posibilitatea ca un virus să nu fie recunoscut. Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH nu poate fi responsabil pentru posibile daune care decurg din această sursă. Prin urmare, vă rugăm să verificaţi toate fişierele, cu software-ul anti-virus, înainte de utilizare.

 

Aplicabilitatea Legii / Court of Jurisdiction

 

Legea Republicii Federale Germania este obligatorie pentru toate litigiile care decurg din sau legate de utilizarea acestui site. Curtea exclusiv de competenţa este Düsseldorf, Germania.

 

Informații de publicare

 

Hüttenes-Albertus Romania SRL

Splaiul Unirii Nr.37,

Bl. M10, Sc. 3, Et. 6, Apt. 93,

030124 București 3

Romania

 

Tel. & Fax: +40 21 320 32 67

      +40 21 320 32 78

      +40 21 320 01 72

 

E-mail: secretariat@huettenes-albertus.ro


General Managers:
Dr. Carsten Kuhlgatz (CEO)
Christoph Koch (CFO)


District Court (Amtsgericht) Düsseldorf HRB 11916
VAT ID Number: DE 119271523